Wilenius Båtvarv
   Om varvet    Yachtregister    Reparation & underhåll    Varvsservice    Båtuthyrning    Båtförmedling
Varvsservice
Vinterförvaring

Tag kontakt och boka plats för vinterförvaring! Hos oss kan ni förvara båten i en kall hall eller i tält. Tackvare dragslipen kan vi lyfta och sjösätta båtar mycket skonsamt.

Bryggplatser

I anslutning till varvsområdet finns ca 30 bryggplatser, vilka till en del står till de sliptagna båtarnas disposition. Varvet kan dock hyra ut bryggplatser för en hel säsong eller för kortare tider. För säsongsplatser kan bredden på platsen skräddarsys. Bryggorrna har stolpförtöjning och har tillgång till landström (el kostar 1 € per dygn). Likaså ingår avfallshantering i båtplatsen. Priserna för en båtplats för en säsong är f.n. 200€ (exkl.moms), medan kortare uthyrningar överenskoms separat. Varvet kan även leverera eldrivna länspumpar för läckande båtar. Vidare står varvet till tjänst med laddningsaggregat för ackumulatorer. Båtar kan även lämnas i förvar och övervakning för kortare eller längre perioder. Ring upp varvet och boka in din bryggplats i tid för följande seglationssäsong.

Båttvätt

Under sommaren är det möjligt att komma till oss och tvätta båtens botten. Ett rent botten är trevligare att se på och förorsakar mindre friktion då båten är i rörelse.

Ring och boka tid!

Wilenius båtvarv
Kokonvägen
06100 Borgå