Wilenius Båtvarv
   Om varvet    Yachtregister    Reparation & underhåll    Varvsservice    Båtuthyrning    Båtförmedling
Historik

Ett varv med kultur och tradition har givetvis även historiska ambitioner. I seglarförbundets och klubbarnas kalendrar kan vi spåra ett antal jakter som byggts på vårt varv. Tyvärr har vi ytterst få uppgifter om båtar byggda på vårt varv. Vi efterlyser därför uppgifter om båtar - både segel- och motorbåtar - som byggts på Wilenius varv. Vi önskar uppgifter om ägarlängder, om båtarnas färder och farmgångar på tävlingsbanor. Vi vill veta om de ombyggts, exv. försetts med ruff,om riggen förändrats, exv. trämasten bytts mot aluminium, huruvida inredningen ombyggts etc. Vi lånar gärna in ritnings- och bildmaterial avbildande båtar som byggts hos oss. Vi är givetvis även itresserade av historier och anekdoter som hänför sig till våra båtar. Tag gärna kontakt med oss. Vi har en förhoppning om att kunna bygga ut vår hemsida med en traditionsdel där våra fina farkoster finns förteckande och avbildade ägarna och alla andra till gagn och intresse. Vi tackar på förhand.

Wilenius båtvarv
Kokonvägen
06100 Borgå